Quản Trị Hệ Thống

Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp muốn ứng dụng và xây dựng các hệ thống thông tin nhưng thiếu nguồn lực để vận hành giám sát

Nắm bắt được nhu cầu đó song song với phát triển phần mềm, Retech cung cấp các dịch vụ giám sát vận hành các hệ thống thông tin của doanh nghiệp:

  • Triển khai cài đặt các hệ thống máy chủ
  • Giám sát vận hành các hệ thống thông tin đảm bảo độ tin cậy và an toàn