Copywriting

Dịch vụ hợp tác xây dựng xây dựng nội dung nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi và tăng sự hiện diện online

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

#1 Xây dựng nội dung

Tư vấn phân tích tìm kiếm các nội dung theo trend thuộc các kênh tìm kiếm, video và ảnh

Hợp tác viết bài phù hợp chuẩn seo nhằm tăng chất lượng hiện diện tìm kiếm

Làm ảnh cho các kênh Pinterest, Instagram tăng tỉ lệ hiện diện, nâng cao lưu lượng truy cập

Xây dựng Video cho các kênh Youtube, Facebook tăng độ gắn kết (engagement) và tương tác nội dung

#2 Email marketing

Xây dựng các nội dung và các kịch bản Email cho các chiến dịch marketing tăng tỉ lệ mở thư, xem nội dung. Thông qua đó nâng cao độ tin cậy, gắn kết đối với khách hàng

Xây dựng các thư bán hàng có tỉ lệ chuyển đổi cao tăng doanh số

#3 Thiết kế

Thiết kế các mẫu landing page cho các chiến dịch marketing xây dựng khách hàng tiềm năng, bán hàng

Thiết kế đồ họa ảnh và website nhằm nâng cao chất lượng hiện diện, hình ảnh doanh nghiệp