Online Marketing

Tư vấn và hỗ trợ SEO, xây dựng các chiến dịch Marketing Online nhận diện thương hiệu, tăng tỉ lệ chuyển đổi bán hàng

Retech có nhiều kinh nghiệm chạy các Campaign cho các khách hàng và làm Affiliate trong các lĩnh vực

  • CPA marketing
  • CPS marketing

Sử dụng các nền tảng:

  • Quảng cáo: Facebook, Google, Native Ad network, Mobile Pop network
  • Email marketing: Get Response, Aweber, Infusion Soft
  • Các hệ thống: Clickfunnel, Thrive Architect, LeadPage, Ladipage, Insta Page

Chúng tôi cung cấp các giải pháp xây dựng các hệ thống, marketing tự động theo kịch bản. Hợp tác chạy các chiến dịch theo hiệu quả chuyển đổi