Quản Trị Hệ Thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ 24/7 thông qua Email, Skype, Online Phone Call

Ngày nay trong thời đại Internet hệ thống thông tin dần trở thành một phần cốt lõi của doanh nghiệp. Tuy nhiên rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ở khả năng hạn chế trong việc đầu tư cho nhân lực công nghệ thông tin

Nắm bắt được nhu cầu đó Retech chúng tôi hỗ trợ tư vấn xây dựng các giải pháp tin học hóa qui trình hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả tiết kiệm chi phí thông qua:

  • Xây dựng các hệ thống tin học tối ưu và số hóa qui trình doanh nghiệp
  • Tư vấn sử dụng các hệ thống CRM để quản trị khách hàng và KPI kinh doanh
  • Tư vấn sử dụng HRM để quản trị nhân sự
  • Xây dựng các hệ thống chăm sóc khách hàng tự động

Song song với việc tư vấn xây dựng, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ quản trị hệ thống đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tập trung vào giá trị cốt lõi của mình