Thiết Kế Xây Dựng Web

Retech cung cấp dịch vụ thiết kế và phát triển Web

Chúng tôi thiết kế web đảm bảo:

  • Tư vấn thiết kế
  • Chất lượng hiển thị đa nền tảng
  • Xây dựng giao diện theo tiêu chí của khách hàng

Chúng tôi xây dựng web trên các nền tảng:

  • PHP: sử dụng symfony, Laravel, wordpress
  • ASP.net

Môi trường phát triển:

  • Hệ điều hành: Linux hoặc Window Server
  • Webserver: Apache, Nginx, IIS
  • Database: SQL Server, Mysql, MongoDB