Tích Hợp VAS

Xây dựng giải pháp và tích hợp các ứng dụng VAS kết nối với các Telco

Retech có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ các CP, Sub CP xây dựng & triển khai dịch vụ trên nền tảng của các nhà mạng Việt Nam

Chúng tôi cung cấp và xây dựng các giải pháp:

  • Kết nối đầu số ngắn theo chuẩn SMPP
  • Xây dựng dịch vụ Subscription trên nền tảng Telco

Các hệ thống nền tảng sản phẩm đã được triển khai thành công:

  • Qui trình tích hợp sản phẩm
  • Hệ thống kết nối kỹ thuật với các nền tảng của Telco
  • Xây dựng các website cung cấp nội dung
  • Hệ thống báo cáo quản trị

Đồng hành cùng Retech, các CP sẽ có một đối tác kỹ thuật tin cậy để có thể tập trung vào nền tảng kinh doanh cốt lõi nâng cao giá trị